KOBAK Fodrászat

Frisurenstudio KOBAK

logo k

linkgyűjtemény

KOBAK Fodrászat Bt. adatkezelési tájékoztatója

Hatályos: 2018. 05. 25.

Tájékoztatás az Adatvédelmi Minőségpolitikáról

KOBAK Fodrászat Bt., mint adatkezelő önként felismert küldetése az, hogy a személyes adatok védelme területén felelősségteljes vállalkozásként jogszerű, rugalmas és életszerű adatvédelmi garanciákat biztosítson mind ügyfelei, mind más érintett magánszemélyek számára. 

Legfőbb célkitűzésünk az adatvédelem területén, hogy az európai unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének (az úgynevezett: „GDPR”), valamint a magyar jogszabályoknak megfelelő jogi, informatikai és szervezési megoldásokat használjunk, ezzel is elősegítve a vállalkozás akár belső-, akár külső kapcsolatban álló érintett dolgozók, természetes személyek, magánszemélyek jogainak, érdekeinek az érvényesülését. 

Alapvető céljaink közé tartozik, hogy adatkezelési folyamataink, műveleteink biztonsága magas színvonalú legyen, s így minél többet tehessünk a mai információs társadalomban és technológiai fejlettség mellett 100 %-os biztonsággal nem elkerülhető adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen.  Céljaink közé tartozik, hogy mind dolgozóink, mind ügyfeleink tevékenységük során megértsék és azonosítani tudják az adatvédelem Európa-szerte megnőtt jelentőségét, átlássák az egyes tevékenységek adatkezelési vonatkozásait. 

Fentiek érdekében pontosan azonosítjuk, értékeljük az egyes konkrét adatkezelési műveleteket, megoldási módokat fejlesztettünk ki az adatkezelések nyilvántartására, elvégezzük a szükséges kockázat kezeléseket és intézkedünk a feltárt kockázatok csökkentésére, elhárítására.  Fentieknek megfelelve alakítottuk át hétköznapi tevékenységünket, dolgoztuk ki a szabályzatainkat, nyilvántartásokat, iratmintákat, kérelmeket, tájékoztatóinkat. A jövőben folyamatosan figyelemmel kísérjük az érintettek jogait, maradéktalan betartásuk érdekében folyamatosan belső oktatásokat tartunk és tájékoztató dokumentumokkal hívjuk fel minden dolgozónk és partnerünk figyelmét az adatvédelem fontosságára.

KOBAK Fodrászat Bt az alábbiakban ismerteti adatkezelési tevékenységét.

Az adatkezelő megnevezése

Név: KOBAK Fodrászat Bt.           

Székhely: 9153, Öttevény, József Attila u. 18            

Telefon: 20/4896-130

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adószám: 21426784-1-08

KOBAK Fodrászat Bt honlapjainak címe: www.kobakfodraszat.hu

Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre írt levélben kérhet további tájékoztatást. Jogait és kéréseit tiszteletben tartjuk, a jogszabályban rögzített 30 napon belül teljesítjük.

Rendszergazda:

Név: DIMA Kft.

Cím: 4032 Debrecen, Békessy Béla utca 9. C. ép. 3. em. 10.

Adószám:14079665-2-09

Az adatkezelés célja és elvei

Az adatkezelés célja

KOBAK Fodrászat Bt. adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Ennek jogalapja a hivatkozott 2011. évi CII. törvény (Info tv.) 5§ (1) pontja és az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (GDPR).

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük megrendelőinket, partnereinket. Felhívjuk KOBAK Fodrászat Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az érintett hozzájárulásának bekérése.

Adatkezelés elvei

KOBAK Fodrászat Bt. a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a KOBAK Fodrászat Bt. az érintett megrendelők és partnerek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és 

jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik fél figyelmét felhívja, akik részére személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az elveknek való megfelelésért az adatkezelő felelős.

A kezelt személyes adatok köre

Ha Ön valamelyik felületünkön regisztrál, akkor a következőkben ismertetett adatokat gyűjtjük.

Minden szolgáltatásunk esetében rögzítjük a következő adatokat biztonsági szempontból:

– Megtekintett oldal és megtekintés időpontja

– IP cím 

Adatrögzítés során megadandó személyes adatok
Megrendelők, partnerek adatai

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékesítés stb.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

Név, lakhely/székhely, telephely, telefon, e-mail, társas vállalkozás esetén a vállalkozás neve és képviselője, adószám.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: KOBAK Fodrászat Bt.

Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatkezelő.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbiakban lehet kezdeményezni:

-           postai úton,

-          személyesen

-          Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Weboldal

Weboldalunk megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím).

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

KOBAK Fodrászat Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A honlapon végzett web-analitika

Tájékoztatunk, hogy KOBAK Fodrászat Bt . weboldalainak látogatásával hozzájárul a látogatottság méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez.

Cookie-k (Sütik) kezelése:

Amikor Ön a www.kobakfodraszat.hu oldalt olvassa, az azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához

Szolgáltatási palettánkat bővítjük marketing célból:

A szolgáltatási palettánk kialakítása és fejlesztése során megrendelőink, partnereink által megadott adatokat használjuk fel csoport szinten marketing akcióinkra. Egyedi azonosítást nem végzünk.  A profil adatok alapján manuálisan, kézzel létrehozott szűrők segítségével építünk csoportokat.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatfeldolgozók megnevezése:

KOBAK Fodrászat Bt. számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helye a székhelyén (9153 Öttevény, József Attila u.18) találhatók meg. KOBAK Fodrászat Bt. a honlapját saját magaüzemelteti.

Bizalmas adatkezelés

KOBAK Fodrászat Bt. a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az e-mail küldése a megrendelők, partnerek részére és a megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

KOBAK Fodrászat Bt. nem továbbítja, nem értékesíti és nem adja kölcsön marketing célokra   megrendelői, partnerei személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén azonban átadhatja személyes adatait és más vonatkozó információkat.

Továbbá KOBAK Fodrászat Bt. biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

KOBAK Fodrászat Bt. az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag KOBAK Fodrászat Bt. számára – mint arra feljogosított - legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

KOBAK Fodrászat Bt. által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely tényről KOBAK Fodrászat Bt. e-mailben értesíti az érintetteket, amennyiben az nem ellentétes a hatósági vagy bírósági felhívással vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz

Az adatokat tartalmazó szerverekhez kizárólag a vállalkozónak és az alkalmazott munkatársaknak van hozzáférése.

Adatbiztonság

Az adatbiztonságot Kobak Fodrászat Bt.-nél a belső szabályzatok tartalmazzák.

Védelem:

KOBAK Fodrászat Bt. rendszeresen frissít minden alkalmazott szoftvert az ismert támadási felületek kivédésére.

Hozzáférés védelem:

Fizikai hozzáférés az infrastruktúrához erősen korlátozott. Minden esetben szükséges a megfelelő azonosítás.

Hálózat biztonság:

Tűzfalas védelem választja el az adatokat a külvilágtól.

Adatkezelés időtartama, adattovábbítás

Adatkezelés időtartama

Az adatokat határozatlan ideig, visszavonásig tároljuk.

Adattovábbítás

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelez.  Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelők nem tehetők felelőssé. 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintetteket (megrendelők, partnerek, alkalmazottak) az alábbi jogok illetik meg. Megkeresés során a GDPR rendelet alapján maximum 30 napon belül válaszolunk.

Az érintettek kérhetik, hogy tájékoztassuk őket az általunk kezelt személyes adataikról és   kérhetik    ezen adatok helyesbítését, törlését az adatkezelő elérhetőségein (személyesen, írásban és e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen).

A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudjuk azonosítani a kérő személyt. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsuk.

Hozzáférés joga

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, személyesen, illetve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben kérheti személyes adatai helyesbítését vagy módosítását.

Elfeledtetéshez való́ jog

Az érintettek kérhetik az általunk kezelt személyes adataik törlését.  KOBAK Fodrászat Bt. köteles törölni a megrendelőire, partnereire vonatkozó személyes adatokat, ha:

-         az érintett visszavonja a hozzájárulását

-         a személyes adatokra már nincs szükség.

Az adatkezelés korlátozásához való́ jog

Az érintettek kérhetik, hogy személyes adataik kezelését korlátozzuk, ha vitatják a kezelt személyes adatok pontosságát.  

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat   megfelelő fájl-formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk. A tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális tájékoztató KOBAK Fodrászat Bt. weboldalán érhető el. 

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben, személyesen, vagy írásban.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, jogorvoslati lehetőséggel közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu

Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Kérésére tájékoztatást adunk a jogorvoslati lehetőségekről.

Győr, 2018. május 25.

Az oldalra jellemző szavak: fodrászat fodrász szalon Öttevény Győr mellett női férfi hajvágás alkalmi frizura fodrász fodrászat Győr és környéke Öttevényen frizura hajszalon esküvői frizura, ballagási frizura, színpadi frizurák, hajhosszabbítás.

Nyitvatartás

Hétfő
07-13
Kedd
12-18
Szerda
Zárva
Csürörtök
07-16
Péntek
12-20
Szombat
08-12
Vasárnap
zárva

 

Bejelentkezés csak telefonos egyeztetéssel!